Doorlichten van organisatie en team

Een assessment voor uw organisatie of team geeft, aan de hand van individuele interviews, een diepgaand inzicht in het veiligheidsniveau van uw organisatie of team. Wij gebruiken hierbij het DISC model gedragsanalyses.

Vervolgens bespreekt BoBAV de resultaten met u met betrekking tot eventuele aandachtspunten in de organisatie en het leiderschap.
In een samenvattend verslag worden uiteindelijk de sterke en zwakke punten aangegeven, plus een lijst van aanbevelingen.

De organisatorische assessment helpt u een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande sterke punten en aandachtsgebieden, maar ook bij het versterken van het vertrouwen van de deelnemers in het programma.
Zo stelt BoBAV een nauwkeurig, up-to-date en realistisch beeld vast dat kan dienen om het veiligheidsniveau te verbeteren en het succes daarvan te meten.

UA-46475930-1