TLA Technical Lifting Authority

BoBAV advieert en begeleidt uw bedrijf op het gebied van horizontaal en verticaal transport

BoBAV is perfect op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, normen, best practices/IWP qua veiligheid en is in staat deze te vertalen naar uw werkprocessen naar de gebruikers.   

Als Technical Lifting Authority overziet en verbetert onze specialist het gebruik, de veiligheid en het veilig gebruik van alle hijs- en hefmiddelen die in werking worden gesteld.
Hij is hierbij ondermeer verantwoordelijk voor de controle van de documentatie van alle op de locatie zijnde kranen. 

Voornaamste mogelijke activiteiten op het gebied van horizontaal en verticaal transport:

  • Het vervulen van de rol van toezichthouder conform de uitgangspunten van de Arbo-wet
  • Het plannen en (laten) uitvoeren van interne en externe audits, werkplekinspecties/onderzoeken en risicoinventarisaties (RI&E/TRA)
  • Beoordelen (zonodig laten beoordelen) en evalueren van hijsplannen inclusief bijbehorende TRA's en bespreking met de relevante personen
  • Het inrichten en bewaken van de veiligheidseisen, zowel op operationele als op tactische wijze
  • Het adviseren en begeleiden van kritische hijswerkzaamheden
  • Het adviseren en trainen van uw personeel
  • Het controleren van kranen, multifunctionele hijswerktuigen/voertuigen, hijsmiddelen en hijsgereedschappen

Alle activiteiten worden met betrekking tot het algemeen veiligheidstoezicht in nauwe samenwerking met uw HSEQ-functionaris(sen) uitgevoerd.

 

UA-46475930-1